O produkte

Úpravou pitnej vody môžeme prispieť k zlepšeniu nášho zdravia a kvalite života ako takého

AQVITAL je prístroj, vďaka ktorému môžete mať  zdravú vodu s parametrami pramenitej priamo u Vás doma. 

Bez názvu1

Čo je AQVITAL?

 • pokroková technológia na úpravu pitnej vody, prostredníctvom ktorej môžeme získať primerane upravenú a zdraviu prospešnú vodu ideálnu pre každodennú spotrebu
 • slovenský výrobok vyvinutý na základe dlhoročného výskumu
 • zariadenie meniace energetický náboj, vlnovú dĺžku a potenciál vody

Aká je voda po úprave AQVITALOM?

 • mierne zásaditá, pH 8 – 8,5
 • disponuje vlastnosťami pramenitej vody
 • harmonizujúca ľudský organizmus
 • viac energeticky nabitá

Technológia úpravy vody:

 • fyzikálna aktivácia pitnej vody za pomoci magnetického a elektrického poľa s využitím čiastočnej separácie iónov
 • mení veľkosť a vnútorné usporiadanie klastrov vo vode a zvyšuje sa ich energia
 • je riadený mikroprocesorom, ktorý kontroluje okrem kvality upravenej vody aj časové intervaly, ktoré sú potrebné na regeneráciu zariadenia
 • AQVITAL využíva titán, platinu, ródium, špeciálnu keramiku a pôsobenie farieb na vodu
 • nie je potrebná žiadna dodatočná finančne nákladná servisná údržba, či výmena opotrebovaných dielov

Parametre AQVITALU:

Hmotnosť zariadenia: 5,5 kg

Pripojenie na vodu: vonkajší závit 3/8

Prietok vody: 40 litrov/ hod

Spotreba elektrickej energie: 0,009 kW/ hod

Umiestnenie zariadenia: pod umývadlom

Na elektronické zariadenie je záručná doba 2 roky a na komponenty na úpravu vody až 7 rokov.

nákres

Viac

Princípom činnosti AQVITALU je fyzikálna aktivácia pitnej vody za pomoci magnetického a elektrického poľa s využitím čiastočnej separácie iónov, ktorá sa dosahuje za pomoci oddelených komôr a presného riadenia napätia a prúdu pomocou počítača v závislosti od chemického zloženia vody.

Pomocou fyzikálnych polí sa mení veľkosť a vnútorné usporiadanie klastrov vo vode a zvyšuje sa ich energia. Vo vyššom počte sú vytvárané klastre vody so zvýšeným energetickým nábojom a potenciálom.  Rovnako sa mení aj vlnová dĺžka vody a výsledná upravená voda obsahuje menej molekúl kyslíka.

Činnosť celého zariadenia je riadená počítačom, ktorý kontroluje okrem kvality výstupného produktu aj časové intervaly, ktoré sú potrebné na regeneráciu zariadenia. Nie je potrebná dodatočná servisná údržba zariadenia. Kúpa AQVITALU     pre Vás predstavuje len jednorazovú investíciu, nie je potrebné na jeho bezchybný chod vynakladať ďalšie finančné prostriedky.

AQVITAL bol vyvinutý tak, aby voda ním upravená spĺňala európsku smernicu pre pitnú vodu a bola najvyššej možnej kvality.

Úpravou sú z vody odstránené všetky prípadné baktérie a vírusy, chlór, zápach, ťažké kovy, organické látky, pesticídy a nadbytočné minerálne látky. Upravená voda obsahuje potrebné množstvo minerálnych látok a spĺňa všetky požiadavky stanovené slovenskými predpismi aj európskou smernicou pre pitnú vodu.

 

Úpravou sú z vody odstránené všetky baktérie a vírusy, chlór, zápach, ťažké kovy, organické látky, pesticídy a nadbytočné minerálne látky. Obsahuje potrebné množstvo minerálnych látok a spĺňa všetky požiadavky stanovené slovenskými predpismi aj európskou smernicou pre pitnú vodu.